မိုးလေဝသ

စုစုစံအသိပေးလာတဲ့ အယ်နီညို ရာသီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပူချိန်များ

စုစုစံအသိပေးလာတဲ့ အယ်နီညို ရာသီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပူချိန်များ

Global warming

#ElNino အယ်နီညို

၂၀၂၃မေလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း 50%ဖြစ်နိုင်ပြီးဇွန်လမှသြဂုတ်လအတွင်း 70% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာပါတယ်

လအဝေးကြီးထဲက ခန့်မှန်းပေးပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်

issued time

09/04/2023 11:27am(MMT)

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ပြင်ဦးလွင်မြို့ရဲ့ ၂၀၂၃ ဧပြီလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

မင်း ဂွတ် သီး Su Su San

၂၀၂၃ ဧပြီလအတွင်း တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့ရဲ့ ဧပြီလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

တောင်သာမြို့နယ်ရဲ့

၂၀၂၃ ဧပြီလ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပူပြင်းခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်

စုစုစံအသိပေးလာတဲ့ အယ်နီညို ရာသီနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပူချိန်များ

Global warming

#ElNino အယ်နီညို

၂၀၂၃မေလမှ ဇူလိုင်လအတွင်း 50%ဖြစ်နိုင်ပြီးဇွန်လမှသြဂုတ်လအတွင်း 70% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာပါတယ်

လအဝေးကြီးထဲက ခန့်မှန်းပေးပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်

issued time

09/04/2023 11:27am(MMT)

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ပြင်ဦးလွင်မြို့ရဲ့ ၂၀၂၃ ဧပြီလအတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

မင်း ဂွတ် သီး Su Su San

၂၀၂၃ ဧပြီလအတွင်း တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့ရဲ့ ဧပြီလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်

တောင်သာမြို့နယ်ရဲ့

၂၀၂၃ ဧပြီလ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အပူချိန်များကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပူပြင်းခြောက်သွေ့နိုင်ပါတယ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *