မိုးလေဝသ

၂၀၂၃ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့အတွင်းမှာ သက်ြန်မိုးတွေ ရွာသွန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ………SeeMore

၂၀၂၃ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့အတွင်းမှာ သက်ြန်မိုးတွေ ရွာသွန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ………SeeMore

02/04/2023 ရက်နေ့နှင့် 03/ 04/2023 ရက်နေ့များတွင်

ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွင် မိုးရွာနိုင်ပြီး ၂၀၂၃ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့တွင်း ဟားခါး ထန်တလန် ဖလမ်း တီးတိန် တွန်းဇံ ခမ်းပတ် ကလေးမြို့များတွင် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

Issued time

29/03/2023 5:46am(MMT)

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ အများပြည်သူတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် လဝေး ရက်ဝေးရက်နီး မိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုခန့်မှန်းပေးရာတွင်လိုအပ်သော weather data အချက်အလက်များကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်

ကိုမျိုးမင်းသူ ဆန်စပါး ပဲမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေး

အမှတ် 27 -သိမ်ကြီးလမ်း မြို့မရက်ကွက် ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မှ
၁၀၀၀၀၀ကျပ်တိတိကို ပံပိုးကူညီလှူဒါန်းပေးပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

၂၀၂၃ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့အတွင်းမှာ သက်ြန်မိုးတွေ ရွာသွန်းပြီး မိုးကြီးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ………SeeMore

02/04/2023 ရက်နေ့နှင့် 03/ 04/2023 ရက်နေ့များတွင်

ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတွင် မိုးရွာနိုင်ပြီး ၂၀၂၃ ဧပြီလ ၂ရက်နေ့တွင်း ဟားခါး ထန်တလန် ဖလမ်း တီးတိန် တွန်းဇံ ခမ်းပတ် ကလေးမြို့များတွင် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်

Issued time

29/03/2023 5:46am(MMT)

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

မင်းဂွတ်သီးလေးရဲ့ အများပြည်သူတောင်သူလယ်သမားတွေအတွက် လဝေး ရက်ဝေးရက်နီး မိုးလေဝသနှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများကိုခန့်မှန်းပေးရာတွင်လိုအပ်သော weather data အချက်အလက်များကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်

ကိုမျိုးမင်းသူ ဆန်စပါး ပဲမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေး

အမှတ် 27 -သိမ်ကြီးလမ်း မြို့မရက်ကွက် ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မှ
၁၀၀၀၀၀ကျပ်တိတိကို ပံပိုးကူညီလှူဒါန်းပေးပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *