အထွေထွေဗဟုသုတ

ေႁမြထုံကူးျခင္း (သို႔) ေႁမြေတြ ကိုယ့္အျမႇီး ကိုယ္ျပဳန္ၿမိဳရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား

ေႁမြထုံကူးျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္အျမႇီးကိုယ္ ျပန္ၿမိဳရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း၊ ေႁမြေတြ ကိုယ့္ အျမႇီးကိုယ္ ၿမိဳတတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို ပုံေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဂမၻီရ စာေစာင္ေတြမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမင္ဖူး ေတြးဖူးၾကမွာပါ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီျဖစ္စဥ္ကို လူအမ်ားက ဂမၻီရ ဆန္ဆန္ ေတြးေတာ တတ္ၾကၿပီး “ေႁမြထုံကူးသည့္ ျဖစ္စဥ္” လို႔လည္း ယုံၾကည္ တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေႁမြေတြ ကိုယ့္အျမႇီးကိုယ္ ျပန္ၿမိဳတတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က် သတ္မွတ္လို႔ မရေပမယ့္ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြ ကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈ ႏွင့္ ဆာေလာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္ေတာင့္ ျဖစ္ခဲ ကိစၥျဖစ္လာ တတ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေတာ့ ဒီလို စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာပါ။

ေႁမြေတြ ကိုယ့္ အျမႇီးကိုယ္ ၿမိဳရတဲ့ အခ်က္မ်ား၊ ေႁမြေတြ ကိုယ့္ အျမႇီးကိုယ္ ၿမိဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္လာတဲ့ စက္ဝိုင္းပုံစံကို Ouroboros လို႔ေခၚၿပီး ေရွးေခတ္ သကၤတ တခုျဖစ္တဲ့ ဘဝျဖစ္တည္ျခင္း၊ ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားျခင္းကို ကိုယ္စား ျပဳပါတယ္။ ပုံစံအားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္တဲ့ အဓိပၸါယ္ အခ်ိဳ႕ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ သိပၸံနည္းက်အရ ဆိုရင္ေတာ့ ေႁမြေတြ သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ၿမိဳၾကတာ ပုံမွန္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အပူခ်ိန္၊ ေသြးေအး သတၱဝါျဖစ္တဲ့ ေႁမြေတြဟာ ၎တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ကို ပုံမွန္ျဖစ္ေအာင္ အလိုအေလွ်ာက္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့အတြက္ ျပင္ပမွ အကူအညီျဖင့္သာ ေႏြးေထြးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲျခင္းဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းႏွင့္ စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔ဟာ ကိုယ့္အျမႇီးကိုယ္ သားေကာင္မ်ားဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။

ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ၎တို႔၏ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈဟာ ျမန္ဆန္လာၿပီး ဆာေလာင္သည့္ ခံစားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာကာ အျမႇီးကို ျမင္ပါက သားေကာင္အမွတ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း စားေသာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆာေလာင္မႈဟာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ျမန္ဆန္လာလို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အတုအေယာင္ခံစားမႈ ဆိုေပမယ့္ ေႁမြေတြကို တခုခု အျမန္ စားသုံးဖို႔ လို အပ္ ေနတယ္လို႔ ေတြးမိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရတဲ့ သုေတသန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ ေႁမြေတြ ဒီလို ျပဳမူျခင္းဟာ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲ ၿပီး စိတ္ဖိစီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ ျပထားတဲ့ အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈဟာ ယခုလို ျဖစ္ေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အေရခြံ လဲျခင္း၊ ေႁမြေတြ အေရခြံ လဲတဲ့ အခါမွာ မ်က္လုံးေပၚမွ အေၾကးခြံ ေတြဟာလဲ ကြၽတ္က်ေလ့ ရွိပါတယ္။ အေရခြံ လဲေနစဥ္အတြင္းမွာ မကြၽတ္ေသးတဲ့ မ်က္လုံးေပၚမွ အေၾကးခြံဟာ ယာယီ အားျဖင့္ မ်က္စိကို ဖုံးကြယ္ေစၿပီး အျမင္အာ႐ုံကို ေလ်ာ့ နည္းေစပါတယ္။ ဤအရာဟာလည္း ၎တို႔၏ အျမႇီးကို အစားအစာထင္ၿပီး မွားယြင္း စားသုံးတတ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဒီလို အေရခြံလဲတဲ့ အခါမွ ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းကို Oddlycutepets, American Tarantula & Animals ႏွင့္ Urbanreptiles ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်တခု အျဖစ္ ထည့္သြင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးျမင့္လာျခင္း၊ ဒါ့အျပင္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင္တဲ့ ေႁမြမ်ားဟာ ၎တို႔၏ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးခါနီးလာရင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ၿမိဳတတ္တယ္ဆိုတဲ့ သီအိုရီတခု ရွိပါေသးတယ္။ အသက္ႀကီးၿပီး မက်န္းမာလာပါက ေႁမြမ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ကိုက္တာပဲ ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာဆြဲသလို လူးလွိမ့္တာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေစ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ထားသည့္ေနရာ အလြန္က်ဥ္းက်ပ္ျခင္း၊ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ဟာ တခ်ိဳ႕ အိမ္ေမြး တိရိစာၦန္အျဖစ္ ေမြးျမဴထားတဲ့ ေႁမြအခ်ိဳ႕မွာလည္း ေတြ႕ဖူး ျမင္ဖူးၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ၎တို႔ကို ထည့္ထားသည့္ ေနရာ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းပါက စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေပၚ တတ္လို႔ ဒီလိုျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေႁမြႏွင့္ အျမင္အာ႐ုံ ရွင္းလင္းခ်က္၊ အေရခြံလဲသည့္အခါ အျမႇီးကို သားေကာင္ အမွတ္ျဖင့္ မွားယြင္းတတ္တာကို ေစာဒကတတ္သူ တခ်ိဳ႕ ရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေႁမြေတြဟာ အျမင္အာ႐ုံ လုံးဝမရွိဘူးလို႔ ယူဆထားၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေႁမြေတြ အားလုံးဟာ အျမင္အာ႐ုံ လုံးဝ ခ်ိဳ႕တဲ့တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

အန္ဘီစီ သတင္းဌာနမွ သိပၸံ သတင္း တပုဒ္တြင္ Coachwhip ဆိုသည့္ ေႁမြတမ်ိဳးဟာ အႏၲရာယ္ႀကဳံေတြ႕ပါက ၎၏ ေသြးလည္ပတ္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲလိုက္ၿပီး အျမင္ အာ႐ုံကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပဖူးပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေနးခ်ား ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သုေတသန စာတမ္းတခု အရ ေႁမြအခ်ိဳ႕ဟာ ညပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ သားေကာင္မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ အပူခ်ိန္ကို အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ျမင္ကြင္းပုံစံျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

နိဂုံး၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေႁမြေတြ အထက္ပါအတိုင္း ျပဳမူၾကတာဟာ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေပမယ့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ သုေတသနေတြ ျပဳလုပ္ ေနၾကေပမယ့္ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ဟာ ရွားပါးေသာေၾကာင့္ အထက္ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အမ်ားဆုံး အေၾကာင္းတရားမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

KTA (မူရင္းေရးသားသူအား ေလးစားမႈျဖင့္ – credit)

unicode

မြွေထုံကူးခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ့်အမြှီးကိုယ် ပြန်မြိုရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း၊ မြွေတွေ ကိုယ့် အမြှီးကိုယ် မြိုတတ်တဲ့ အကြောင်းကို ပုံတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဂမ္ဘီရ စာစောင်တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြင်ဖူး တွေးဖူးကြမှာပါ။

များသောအားဖြင့် ဒီဖြစ်စဉ်ကို လူအများက ဂမ္ဘီရ ဆန်ဆန် တွေးတော တတ်ကြပြီး “မြွေထုံကူးသည့် ဖြစ်စဉ်” လို့လည်း ယုံကြည် တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မြွေတွေ ကိုယ့်အမြှီးကိုယ် ပြန်မြိုတတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ သတ်မှတ်လို့ မရပေမယ့် ဒီလို ဖြစ်စဉ် ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။

ဥပမာအားဖြင့် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်မှု၊ စိတ်ဖိစီးမှု နှင့် ဆာလောင်မှု များကြောင့် ဒီလို ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ ကိစ္စဖြစ်လာ တတ်ပါတယ်။ အောက်မှာတော့ ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းများကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။

မြွေတွေ ကိုယ့် အမြှီးကိုယ် မြိုရတဲ့ အချက်များ၊ မြွေတွေ ကိုယ့် အမြှီးကိုယ် မြိုတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ စက်ဝိုင်းပုံစံကို Ouroboros လို့ခေါ်ပြီး ရှေးခေတ် သင်္ကတ တခုဖြစ်တဲ့ ဘဝဖြစ်တည်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းနှင့် ပြန်လည် မွေးဖွားခြင်းကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်။ ပုံစံအားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်ပြီး လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ အဓိပ္ပါယ် အချို့ ရှိတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျအရ ဆိုရင်တော့ မြွေတွေ သူတို့ကိုယ် သူတို့ မြိုကြတာ ပုံမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။

အပူချိန်၊ သွေးအေး သတ္တဝါဖြစ်တဲ့ မြွေတွေဟာ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ် အပူချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် အလိုအလျှောက် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့အတွက် ပြင်ပမှ အကူအညီဖြင့်သာ နွေးထွေးအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အပူချိန် လွန်ကဲခြင်းဟာ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့် စဉ်းစားနိုင်စွမ်း ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ ကိုယ့်အမြှီးကိုယ် သားကောင်များဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။

ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ အပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဟာ မြန်ဆန်လာပြီး ဆာလောင်သည့် ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာကာ အမြှီးကို မြင်ပါက သားကောင်အမှတ်ဖြင့် ချက်ချင်း စားသောက်ဖို့ ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဆာလောင်မှုဟာ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှု မြန်ဆန်လာလို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အတုအယောင်ခံစားမှု ဆိုပေမယ့် မြွေတွေကို တခုခု အမြန် စားသုံးဖို့ လို အပ် နေတယ်လို့ တွေးမိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် တွေ့ရှိရတဲ့ သုတေသန တော်တော်များများမှာတော့ မြွေတွေ ဒီလို ပြုမူခြင်းဟာ အပူချိန် လွန်ကဲ ပြီး စိတ်ဖိစီးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဖော် ပြထားတဲ့ အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဟာ ယခုလို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။

အရေခွံ လဲခြင်း၊ မြွေတွေ အရေခွံ လဲတဲ့ အခါမှာ မျက်လုံးပေါ်မှ အကြေးခွံ တွေဟာလဲ ကျွတ်ကျလေ့ ရှိပါတယ်။ အရေခွံ လဲနေစဉ်အတွင်းမှာ မကျွတ်သေးတဲ့ မျက်လုံးပေါ်မှ အကြေးခွံဟာ ယာယီ အားဖြင့် မျက်စိကို ဖုံးကွယ်စေပြီး အမြင်အာရုံကို လျော့ နည်းစေပါတယ်။ ဤအရာဟာလည်း ၎င်းတို့၏ အမြှီးကို အစားအစာထင်ပြီး မှားယွင်း စားသုံးတတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ဖြစ်စေပါတယ်။

ဒီလို အရေခွံလဲတဲ့ အခါမှ ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်အကြောင်းကို Oddlycutepets, American Tarantula & Animals နှင့် Urbanreptiles ဝက်ဘ်ဆိုက်တို့မှာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေတခု အဖြစ် ထည့်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်လာခြင်း၊ ဒါ့အပြင် အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့ မြွေများဟာ ၎င်းတို့၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခါနီးလာရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီတခု ရှိပါသေးတယ်။ အသက်ကြီးပြီး မကျန်းမာလာပါက မြွေများဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကိုက်တာပဲ ဖြစ်စေ၊ အကြောဆွဲသလို လူးလှိမ့်တာမျိုးပဲ ဖြစ်စေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။

ထားသည့်နေရာ အလွန်ကျဉ်းကျပ်ခြင်း၊ ဒီလိုဖြစ်စဉ်ဟာ တချို့ အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူထားတဲ့ မြွေအချို့မှာလည်း တွေ့ဖူး မြင်ဖူးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ထည့်ထားသည့် နေရာ ကျဉ်းမြောင်းလွန်းပါက စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်ပေါ် တတ်လို့ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

မြွေနှင့် အမြင်အာရုံ ရှင်းလင်းချက်၊ အရေခွံလဲသည့်အခါ အမြှီးကို သားကောင် အမှတ်ဖြင့် မှားယွင်းတတ်တာကို စောဒကတတ်သူ တချို့ ရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ မြွေတွေဟာ အမြင်အာရုံ လုံးဝမရှိဘူးလို့ ယူဆထားကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြွေတွေ အားလုံးဟာ အမြင်အာရုံ လုံးဝ ချို့တဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။

အန်ဘီစီ သတင်းဌာနမှ သိပ္ပံ သတင်း တပုဒ်တွင် Coachwhip ဆိုသည့် မြွေတမျိုးဟာ အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ပါက ၎င်း၏ သွေးလည်ပတ်နှုန်းကို ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး အမြင် အာရုံကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် မြှင့်တင် နိုင်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြဖူးပါတယ်။

ဒါ့အပြင် နေးချား ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သုတေသန စာတမ်းတခု အရ မြွေအချို့ဟာ ညပိုင်းတွင် ၎င်းတို့၏ သားကောင်များမှ ထွက်လာသည့် အပူချိန်ကို အနီအောက်ရောင်ခြည် မြင်ကွင်းပုံစံဖြင့် မြင်တွေ့နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

နိဂုံး၊ များသောအားဖြင့် မြွေတွေ အထက်ပါအတိုင်း ပြုမူကြတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် အများဆုံး ဖြစ်ပေမယ့် အခြားသော အကြောင်းအရာ များ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ သုတေသနတွေ ပြုလုပ် နေကြပေမယ့် ဒီလို ဖြစ်စဉ်ဟာ ရှားပါးသောကြောင့် အထက် ပါ အကြောင်းအရာများဟာ ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံး အကြောင်းတရားများ အဖြစ် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။

KTA (မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားမှုဖြင့် – credit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *