မိုးလေဝသ

ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် နောက် ၂၄နာရီမှ၄၈နာရီအတွင်း မိုးရွာမည့်ဒေသများ

ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် နောက် ၂၄နာရီမှ၄၈နာရီအတွင်း မိုးရွာမည့်ဒေသများ

ရက်နီး weather update

ရက်ဝေးခန့်မှန်းပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိမိုးတွေရွာပါတော့မယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလား

နောက် ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း

မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း နေပြည်တော်

ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာ မိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ်

အချိန်နှင့်တပြေးညီခန့်မှန်းပေးနေပါတယ်

ISSUED TIME

15/02/2023 8:24 AM(MMT)

မင်း ဂွတ် သီး Su Su San

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

ရန်ကုန်တိုင်းအပါအဝင် နောက် ၂၄နာရီမှ၄၈နာရီအတွင်း မိုးရွာမည့်ဒေသများ

ရက်နီး weather update

ရက်ဝေးခန့်မှန်းပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိမိုးတွေရွာပါတော့မယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလား

နောက် ၂၄နာရီမှ ၄၈နာရီအတွင်း

မွန်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း နေပြည်တော်

ကယားပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီးတွေမှာ မိုးတွေရွာလာနိုင်ပါတယ်

အချိန်နှင့်တပြေးညီခန့်မှန်းပေးနေပါတယ်

ISSUED TIME

15/02/2023 8:24 AM(MMT)

မင်း ဂွတ် သီး Su Su San

???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? & ???????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *