ကြားသိရသမျှ

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက်

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက်
၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ

အင်အားအသင့်တင့် ငလျင်၅ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီး
ဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေး ငလျင်စခန်းတောင်ဘက်၁၅မိုင်အကွာ
တံတားဦးအရှေ့ဘက်၄မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီး

ရစ်တာစကေး၅.၂ ငလျင်လှုပ်ခဲ့အပြီး ထပ်မံ၍
တမူးမြေငလျင်စခန်းအရှေ့ဘက်၆၅မိုင်အကွာ

ပင်လယ်ဘူး မြို့ မြောက်ဘက်၉မိုင်အကွာကို
ဗဟိုပြုပြီး ရစ်တာစကေး၄.၂ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်
မြစ်ငယ် မန္တလေး တို့တွင် ငလျင်များထပ်မံ

လှုပ်ခတ်လာရာ၅ကြိမ်ထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်း အင်းဝ မန္တလေး တံတားဦးမှ
ပြည်သူများသည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီ

ဗဟိုဖြစ်သည့်အတွက် ဖျက်အားပြင်းငလျင်
လှုပ်ခတ်သည့်အခါ အပျက်စီးများနိုင်ပါသည်။
၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ

၅ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာရာ နှစ်၁ဝဝမှာ တစ်ကြိမ်ခန့်
လှုပ်ခတ်တတ်သော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီး

မကြာမီလှုပ်ခတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဖျက်အားပြင်းငလျင်ကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာ့သမိုင်း

အဆိုးဝါးဆုံး ပဲခူးငလျင်သည် တစ်ကြော့ပြန်လာ
ဖွယ်ရှိနေပါသည်။

ငလျင်ကြီးမလာခင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသော
ငလျင်ကြိုများသည် အကြိမ်ရေတွက်များစွာ
လှုပ်ခတ်တတ်ပါသည်

Zawgyi

အများပြည်သူများသို့ အရေးပေါ်သတိပေးချက်
၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ

အင်အားအသင့်တင့် ငလျင်၅ကြိမ်လှုပ်ခဲ့ပြီး
ဖြစ်ပါသည်။

မန္တလေး ငလျင်စခန်းတောင်ဘက်၁၅မိုင်အကွာ
တံတားဦးအရှေ့ဘက်၄မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီး

ရစ်တာစကေး၅.၂ ငလျင်လှုပ်ခဲ့အပြီး ထပ်မံ၍
တမူးမြေငလျင်စခန်းအရှေ့ဘက်၆၅မိုင်အကွာ

ပင်လယ်ဘူး မြို့ မြောက်ဘက်၉မိုင်အကွာကို
ဗဟိုပြုပြီး ရစ်တာစကေး၄.၂ငလျင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်
မြစ်ငယ် မန္တလေး တို့တွင် ငလျင်များထပ်မံ

လှုပ်ခတ်လာရာ၅ကြိမ်ထိရှိလာပြီဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်း အင်းဝ မန္တလေး တံတားဦးမှ
ပြည်သူများသည် စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီ

ဗဟိုဖြစ်သည့်အတွက် ဖျက်အားပြင်းငလျင်
လှုပ်ခတ်သည့်အခါ အပျက်စီးများနိုင်ပါသည်။
၄၈နာရီအတွင်း စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောမှ

၅ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာရာ နှစ်၁ဝဝမှာ တစ်ကြိမ်ခန့်
လှုပ်ခတ်တတ်သော စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောကြီး

မကြာမီလှုပ်ခတ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဖျက်အားပြင်းငလျင်ကြီးဖြစ်သည့် မြန်မာ့သမိုင်း

အဆိုးဝါးဆုံး ပဲခူးငလျင်သည် တစ်ကြော့ပြန်လာ
ဖွယ်ရှိနေပါသည်။

ငလျင်ကြီးမလာခင် အင်အားအသင့်တင့်ရှိသော
ငလျင်ကြိုများသည် အကြိမ်ရေတွက်များစွာ
လှုပ်ခတ်တတ်ပါသည်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *