ကြားသိရသမျှ

အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ သက္သာၿပီး က်မၼာပါေစ တိုးေအာင္…

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ အရင္ေန႔ေတြနဲ႔မတူပဲ ဆယ္လီေတြထဲမွ တမူထူးျခားေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္တဲ့ သတင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားမတူပဲ လက္ရွိဘဝ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ကံအက်ိဳးေပးလာခဲ့တဲ့ လက္ရွိအေနထားကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ မတြန္းမဆုတ္ပဲ

ဘဝ ကို အႏိုင္မခံအ႐ူံးမေပးပဲ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေနထိုင္တဲ့ ဆယ္လီ တိုးေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္းေပၚကေန ေစ်းေတြေရာင္း live ေတြလြင့္ၿပီး သူရဲ႕ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္သြယ္မျပတ္ ေနခဲ့သူပါ

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ တိုးေအာင္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေရာဂါေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံတက္လိုက္ရတယ္ ဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္

သူမရဲ႕ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တင္ထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး တကယ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ဘယ္လိုေရာဂါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ဆုံးသက္သာပါေစလို႔ တိုးေအာင္ရဲ႕ ပရိတ္ေတြ ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ အရင္ေန႔ေတြနဲ႔မတူပဲ ဆယ္လီေတြထဲမွ တမူထူးျခားေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္တဲ့ သတင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားမတူပဲ လက္ရွိဘဝ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ကံအက်ိဳးေပးလာခဲ့တဲ့ လက္ရွိအေနထားကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ မတြန္းမဆုတ္ပဲ

ဘဝ ကို အႏိုင္မခံအ႐ူံးမေပးပဲ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေနထိုင္တဲ့ ဆယ္လီ တိုးေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္းေပၚကေန ေစ်းေတြေရာင္း live ေတြလြင့္ၿပီး သူရဲ႕ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္သြယ္မျပတ္ ေနခဲ့သူပ

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ တိုးေအာင္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေရာဂါေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံတက္လိုက္ရတယ္ ဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္

သူမရဲ႕ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တင္ထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး တကယ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ဘယ္လိုေရာဂါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ဆုံးသက္သာပါေစလို႔ တိုးေအာင္ရဲ႕ ပရိတ္ေတြ ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit

အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ သက္သာၿပီး က်မၼာပါေစ တိုးေအာင္

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ အရင္ေန႔ေတြနဲ႔မတူပဲ ဆယ္လီေတြထဲမွ တမူထူးျခားေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္တဲ့ သတင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားမတူပဲ လက္ရွိဘဝ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ကံအက်ိဳးေပးလာခဲ့တဲ့ လက္ရွိအေနထားကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ မတြန္းမဆုတ္ပဲ

ဘဝ ကို အႏိုင္မခံအ႐ူံးမေပးပဲ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေနထိုင္တဲ့ ဆယ္လီ တိုးေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္

လိုင္းေပၚကေန ေစ်းေတြေရာင္း live ေတြလြင့္ၿပီး သူရဲ႕ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္သြယ္မျပတ္ ေနခဲ့သူပါ

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ တိုးေအာင္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေရာဂါေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံတက္လိုက္ရတယ္ ဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္

သူမရဲ႕ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တင္ထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး တကယ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ဘယ္လိုေရာဂါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ဆုံးသက္သာပါေစလို႔ တိုးေအာင္ရဲ႕ ပရိတ္ေတြ ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

မဂၤလာပါ ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ ဒီေန႔မွာေတာ့ အရင္ေန႔ေတြနဲ႔မတူပဲ ဆယ္လီေတြထဲမွ တမူထူးျခားေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဆယ္လီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းသာစရာမဟုတ္တဲ့ သတင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားမတူပဲ လက္ရွိဘဝ ျဖစ္တည္လာတဲ့ ကံအက်ိဳးေပးလာခဲ့တဲ့ လက္ရွိအေနထားကို ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ မတြန္းမဆုတ္ပဲ

ဘဝ ကို အႏိုင္မခံအ႐ူံးမေပးပဲ ႐ိုးသားစြာနဲ႔ ျဖတ္သန္းၿပီး ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေနထိုင္တဲ့ ဆယ္လီ တိုးေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိုင္းေပၚကေန ေစ်းေတြေရာင္း live ေတြလြင့္ၿပီး သူရဲ႕ ပရိတ္သတ္ေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္း အဆက္သြယ္မျပတ္ ေနခဲ့သူပါ

ဒီေန႔မွာေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာ ျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ တိုးေအာင္တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုေတြျဖစ္ၿပီး ဘာေရာဂါေတြေၾကာင့္ အေရးေပၚ ေဆး႐ုံတက္လိုက္ရတယ္ ဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္

သူမရဲ႕ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ တင္ထားတဲ့ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး တကယ္စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ဘယ္လိုေရာဂါပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အျမန္ဆုံးသက္သာပါေစလို႔ တိုးေအာင္ရဲ႕ ပရိတ္ေတြ ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *