ကြားသိရသမျှ

ဒီနေ့ထွက်မည့် ချဲဂဏန်းအတွက် ဆရာရှင်းရဲ့ ၈ ထိပ် အပိုင်ကိုင်ပြီး ထိုးရမည့်အကွက်တွေ(ရုပ်သံ)

ဒီနေ့ထွက်မည့် ချဲဂဏန်းအတွက် ဆရာရှင်းရဲ့ ၈ ထိပ် အပိုင်ကိုင်ပြီး ထိုးရမည့်အကွက်တွေ(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံဖိုင်ကိုအောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်…

16^ရက်-3D

5^6^8^ထိပ်

0^4^6^လယ်

0^3^နောက်

8^ထိပ်အကောင်းဆုံး။

စိတ်ကြိုက်က-အခွ-8♥

840*

870*

860*

810*ဝုန်းကွက်များ။

843^863^803^847^

စိတ်ကြိုက်ဝုန်း♥800♥

ကံကောင်းပါစေ။

ရှင်းသန့်အောင်။

ဒီနေ့ထွက်မည့် ချဲဂဏန်းအတွက် ဆရာရှင်းရဲ့ ၈ ထိပ် အပိုင်ကိုင်ပြီး ထိုးရမည့်အကွက်တွေ(ရုပ်သံ)

16^ရက်-3D

5^6^8^ထိပ်

0^4^6^လယ်

0^3^နောက်

8^ထိပ်အကောင်းဆုံး။

စိတ်ကြိုက်က-အခွ-8♥

840*

870*

860*

810*ဝုန်းကွက်များ။

843^863^803^847^

စိတ်ကြိုက်ဝုန်း♥800♥

ကံကောင်းပါစေ။

ရှင်းသန့်အောင်။

ဒီနေ့ထွက်မည့် ချဲဂဏန်းအတွက် ဆရာရှင်းရဲ့ ၈ ထိပ် အပိုင်ကိုင်ပြီး ထိုးရမည့်အကွက်တွေ(ရုပ်သံ)

16^ရက်-3D

5^6^8^ထိပ်

0^4^6^လယ်

0^3^နောက်

8^ထိပ်အကောင်းဆုံး။

စိတ်ကြိုက်က-အခွ-8♥

840*

870*

860*

810*ဝုန်းကွက်များ။

843^863^803^847^

စိတ်ကြိုက်ဝုန်း♥800♥

ကံကောင်းပါစေ။

ရှင်းသန့်အောင်။

ဒီနေ့ထွက်မည့် ချဲဂဏန်းအတွက် ဆရာရှင်းရဲ့ ၈ ထိပ် အပိုင်ကိုင်ပြီး ထိုးရမည့်အကွက်တွေ(ရုပ်သံ)

16^ရက်-3D

5^6^8^ထိပ်

0^4^6^လယ်

0^3^နောက်

8^ထိပ်အကောင်းဆုံး။

စိတ်ကြိုက်က-အခွ-8♥

840*

870*

860*

810*ဝုန်းကွက်များ။

843^863^803^847^

စိတ်ကြိုက်ဝုန်း♥800♥

ကံကောင်းပါစေ။

ရှင်းသန့်အောင်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *