အထွေထွေဗဟုသုတ

ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚက လမ္းခြဲေနရာမ်ား

ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚက လမ္းခြဲေနရာမ်ား

၃၉မိုင္ (ဘုရားႀကီးလမ္းခြဲ)

၇၂မိုင္ ၂ဖာလုံ (ဒိုက္ဦးလမ္းခြဲ)

၈၃မိုင္ ၃ဖာလုံ (မင္းလွလမ္းခြဲ)

၈၃မိုင္ ၆ဖာလုံ (ေက်ာက္တံခါးလမ္းခြဲ)

၁၁၅မိုင္ (ျဖဴးလမ္းခြဲ)

၁၃၈မိုင္ ၁ဖာလုံ (အုတ္တြင္း ၊ ေပါက္ေခါင္းလမ္းခြဲ)

၁၄၅မိုင္ (ခေပါင္းတံတား)

၁၄၆မိုင္ ၇ဖာလုံ (ေတာင္ငူလမ္းခြဲ)

၁၅၄မိုင္ (ေကတုမတီၿမိဳ႕သစ္လမ္းခြဲ)

၁၇၃မိုင္ ၂ဖာလုံ (သာဂရလမ္းခြဲ)

၂၂၀မိုင္ ၄ဖာလုံ (ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္းခြဲ)

၂၃၃မိုင္ ၄ဖာလုံ (တပ္ကုန္းလမ္းခြဲ)

၂၆၂မိုင္ ၁ဖာလုံ (ေပ်ာ္ဘြယ္လမ္းခြဲ)

၂၈၄မိုင္ ၆ဖာလုံ(မိတၳီလာလမ္းခြဲ)

၃၂၅မိုင္ ၆ဖာလုံ (ျမင္းၿခံလမ္းခြဲ)

<မွတ္ခ်က္။ ။ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၏ စုစုေပါင္း မိုင္အရွည္မွာ( ၃၆၆မိုင္ ၃ဖာလုံ ) ျဖစ္ပါသည္။ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တစ္နာရီလၽွင္ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ (မိုင္ ၆၀) ထက္ပို၍ မေမာင္းသင့္ပါ။ မိုင္တိုင္ ၁၆၅ ႏွင့္ ၁၇၁ အၾကားတြင္ လမ္းေကြ႕မ်ားရွိပါသျဖင့္ တစ္နာရီလၽွင္ ကီလိုမီတာ ၈၀ ထက္ပို၍ မေမာင္းသင့္ပါ။ ။ ခရီးမိုင္အကြားေဝးမ်ား ရန္ကုန္မွ (ရိုးမအေရွ႕လမ္းပိုင္း) ရန္ကုန္ – ဒိုက္ဦး- 86 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ေညာင္ေလးပင္ 98 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဖဒို 115 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – မေဒါက္ 110 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရႊက်င္ 114 မိုင္၊ ရန္ကုန္ – ပဲႏြယ္ကုန္း 122 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျဖဴး 142 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေဇယ်၀တီ 144 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္ငူ 175 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရတာရွည္ 192 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဆြာ 201 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းသစ္) 240 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေနျပည္ေတာ္(လမ္းေဟာင္း) 250 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေပ်ာ္ဘြယ္ 312 မိုင္ ရန္ကုန္ – မိတၳီလာ 338 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္သာ 381 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ 396 မိုင္ ရန္ကုန္ – စစ္ကိုင္း 425 မိုင္ ရန္ကုန္ – မႏၲေလး 430 မိုင္ ရန္ကုန္ – မုံရြာ 495 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျပင္ဦးလြင္ 472 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရႊဘို 500 မိုင္ ရန္ကုန္ – တန္႔ဆည္ 560 မိုင္ ရန္ကုန္ -လားရွိုး 605 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္ႀကီး 424 မိုင္ ရန္ကုန္ – လြိဳင္ေကာ္ 377 မိုင္ ရန္ကုန္ – ရမ္းျဗဲကၽြန္း 400 မိုင္ ရန္ကုန္ – တမူး 725 မိုင္ ရန္ကုန္မွ (ရိုးမအေနာက္လမ္းပိုင္း) ရန္ကုန္ -လက္ပံတန္း 85 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျပည္ 179 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေပါက္ေခါင္း 203 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေအာင္လံ 223 မိုင္ ရန္ကုန္ – ႀကံခင္း 245 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျမန္ေအာင္ 250 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္တြင္းႀကီး 280 မိုင္ ရန္ကုန္ – မေကြး 331 မိုင္ ရန္ကုန္ – မင္းဘူး 332 မိုင္ ရန္ကုန္ – အထက္မင္းလွ 350 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရနံေခ်ာင္းဆင္ျဖဴကၽြန္း 363 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 397 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေခ်ာက္ 408 မိုင္ ရန္ကုန္ – ပုဂံ-ေညာင္ဦး 431 မိုင္ ရန္ကုန္ – ပခုကၠဴ 445 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျမင္းၿခံ 456 မိုင္ ရန္ကုန္ – ႏြားထိုးႀကီး 476 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္ကုတ္ 279 မိုင္ ရန္ကုန္ – သံတြဲ 323 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေက်ာက္ျဖဴ 400 မိုင္ ရန္ကုန္ – စစ္ေတြ 634 မိုင္ ရန္ကုန္မွ (ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးလမ္းပိုင္း) ရန္ကုန္ – မအူပင္ 51 မိုင္ ရန္ကုန္ – အိမ္မဲ 75 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေျမာင္းၿမ 102 မိုင္ ရန္ကုန္ – လပြတၱာ 150 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဂြ 146 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဆပ္သြား 182 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရၾကည္ 90 မိုင္ ရန္ကုန္ – ငသိုင္းေခ်ာင္း 93 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဟသၤာတ 96 မိုင္ ရန္ကုန္ – ထူးႀကီး 133 မိုင္ ရန္ကုန္ – ပုသိမ္ 115 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေခ်ာင္းသာ 150 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေငြေဆာင္ 145 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဖ်ာပုံ 60 မိုင္/85 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဘိုကေလး 85 မိုင္/105 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေညာင္တုန္း 35 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေက်ာင္းကုန္း 74 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဇလြန္ 86 မိုင္ ရန္ကုန္ – က်ိဳက္လတ္ 74 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဝါးခယ္မ 93 မိုင္ ရန္ကုန္ – က်ဳံေပ်ာ္ 96 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရႊေလာင္း 78 မိုင္ ရန္ကုန္ – ႐ုံးေဒါင့္ 80 မိုင္ ရန္ကုန္ – က်ိဳက္ပိ 85 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေလးမ်က္ႏွာ 110 မိုင္ ရန္ကုန္ – သာေပါင္း 142 မိုင္ ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္-ထား၀ယ္-ၿမိတ္လမ္းပိုင္း ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထို 110 မိုင္ ရန္ကုန္-က်ိဳက္ထီးရိုး 119 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေတာင္စြန္း 120 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဘီးလင္း 128 မိုင္ ရန္ကုန္ – သထုံ 152 မိုင္ ရန္ကုန္ – မုတၱမ 190 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေမာ္လၿမိဳင္ 194 မိုင္ ရန္ကုန္ – မုဒုံ 208 မိုင္ ရန္ကုန္ – သံျဖဴဇရပ္ 230 မိုင္ ရန္ကုန္ – က်ိဳကၡမီ 245 မိုင္ ရန္ကုန္ – ဘားအံ 180 မိုင္ ရန္ကုန္ – သာမည 200 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေကာ့ကရိတ္ 235 မိုင္ ရန္ကုန္ – ျမ၀တီ 279 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေရး 287 မိုင္ ရန္ကုန္ – ထား၀ယ္ 397 မိုင္ ရန္ကုန္ – ၿမိတ္ 550 မိုင္ ရန္ကုန္ – ေကာ့ေသာင္း 745 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္လမ္းပိုင္း ေနျပည္ေတာ္ – ရန္ကုန္ 240 မိုင္/250 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – မေကြး 160 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – မႏၲေလး 180 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – ေညာင္ဦး 183 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ႀကီး 174 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – မုံရြာ 260 မိုင္ ေနျပည္ေတာ္ – ေတာင္ငူ 75 မိုင္ >ေနျည္ေတာ္ – လြိဳင္ေကာ္ 250 မိုင္

ေနျပည္ေတာ္ – ျပည္ 150 မိုင္

မႏၲေလး လမ္းပိုင္း

မႏၲေလး – ေတာင္ႀကီး 204 မိုင္

မႏၲေလး – လားရွိုး 175 မိုင္

မႏၲေလး – မူဆယ္ 288 မိုင္

မႏၲေလး – မိုးကုတ္ 115 မိုင္

မႏၲေလး – မင္းလွ 250 မိုင္

မႏၲေလး – ျပည္ 373 မိုင္

မႏၲေလး – ေတာင္ငူ 255 မိုင္

မႏၲေလး – ေက်ာက္ပန္းေတာင္း 155 မိုင္

မႏၲေလး – ျမင္းၿခံ 96 မိုင္

မႏၲေလး – ျပင္ဦးလြင္ 42 မိုင္

မႏၲေလး – ေရႊဘို 70 မိုင္

မႏၲေလး – ေရဦး 95 မိုင္

မႏၲေလး – တန္႔ဆည္ 110 မိုင္

မႏၲေလး – တမူး 295 မိုင္

မႏၲေလး – ပုလဲ 110 မိုင္

မႏၲေလး – စဥ့္ကူ 60 မိုင္

မႏၲေလး – မတၱရာ 20 မိုင္

မႏၲေလး – ေရြကူ 245 မိုင္

မႏၲေလး – ဗန္းေမာ္ 270 မိုင္

မႏၲေလး – ထီးခ်ိဳင့္ 170 မိုင္

မႏၲေလး – ကသာ 230 မိုင္

မႏၲေလး – ကေလး 210 မိုင္

မႏၲေလး – တေကာင္း 130 မိုင္

မႏၲေလး – သပိတ္က်င္း 90 မိုင္

မႏၲေလး – ငါးအိုး 200 မိုင္

မႏၲေလး – ပခုကၠဴ 125 မိုင္

မႏၲေလး – ဆည္ေတာ္ 30 မိုင္

မႏၲေလး – မုံရြာ 80 မိုင္

Gz_It နည္းပညာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *