ပြည်တွင်းသတင်

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန် ဂရုစိုက်ကြပါ (ရုပ်သံ)

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန် ဂရုစိုက်ကြပါ (ရုပ်သံ)

ရုပ်သံဖိုင်ကိုအောက်ဆုံးမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

camera_blogger_naing

crd

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

camera_blogger_naing

crd

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

camera_blogger_naing

crd

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

camera_blogger_naing

crd

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

camera_blogger_naing

crd

ယခု လက်ရှိ မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့ ဇင်းကျိုက်မြို့ ရန်ကုန်

မော်လမြိုင် ကားလမ်းမကြီးပေါ် ရေကြီးနေပါပြီ အားလုံးဘဲ ဂရုစိုက်ကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ

#camera_blogger_naing

#crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *